Privacybeleid

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2023.

Jouw privacy is belangrijk. Wanneer je beroep op mij doet en mij jouw gegevens overmaakt, deel je mij immers persoonsgegevens mee. Jij moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat ik zorgvuldig en vertrouwelijk omga met deze gegevens. In deze privacy verklaring lees je hoe ik dit doe.
Door het gebruik van mijn diensten en website, aanvaard je onvoorwaardelijk deze privacyverklaring. Ik kan op elk moment het privacybeleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Wie verzamelt jouw gegevens?

AndersVerder, Park Ter Heide 14, 9070 Heusden (Destelbergen), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://AndersVerder.be
Park Ter Heide 14, 9070 Heusden (Destelbergen)
Ondernemingsnummer 0666.697.133 
Telefonisch bereikbaar op +32 479 73 15 40. Carine Dewulf is de Functionaris Gegevensbescherming van AndersVerder, zij is te bereiken via carine@andersverder.be

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

AndersVerder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn om aan een bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen. Dit kan zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Ondernemingsnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

AndersVerder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst
 • Om je te informeren over mijn dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector, om je (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden
 • Om mijn werking en service te evalueren
 • Om jouw vragen te beantwoorden en met jou te communiceren
 • Wettelijke verplichtingen zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn BTW- en belastingaangifte.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Ik bewaar persoonsgegevens zo lang als nodig is om jou mijn diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen.
De gegevens worden verwijderd 5 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AndersVerder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar carine@andersverder.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . AndersVerder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie – zie: https://www.privacycommission.be).

Delen van persoonsgegevens met derden

AndersVerder verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken

AndersVerder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker meerderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via carine@andersverder.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

AndersVerder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via carine@andersverder.be

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.