Individuele begeleiding

Medewerkers zijn cruciaal voor het succes van een bedrijf of organisatie. Als bedrijfsleider of leidinggevende wil je dan ook zorg dragen voor dat menselijk kapitaal. Je werknemers veerkrachtig en gemotiveerd houden is van essentieel belang. Professionele individuele begeleiding van medewerkers kan hierin een belangrijk meerwaarde zijn.

Professionele groei en ontwikkeling

Medewerkers kunnen zich goed voelen in het bedrijf maar uitgekeken geraken op hun eigen job of misschien dreigt een medewerker zijn job te verliezen door een reorganisatie. Een goede medewerker wil je aan boord houden. Ik wil een partner zijn voor jouw organisatie en vertrekken vanuit wat leeft bij jouw medewerker. Via individuele coaching geef ik de medewerker inzicht in de zijn/haar eigen talenten en noden voor meer werkgeluk. Op basis hiervan kan je medewerker een positieve keuze maken om verder te evolueren en groeien binnen het bedrijf.

Professionele_groei
stresscoaching

Stress coaching & burn-out coaching

Soms worden medewerkers uitgedaagd op hun veerkracht. Als de belasting gedurende lange tijd groter is dan de draagkracht van een persoon en men onvoldoende tijd neemt om te recupereren, dan kan iedereen met spanningsklachten te maken krijgen of burn-out raken. Uiteraard wil je dat als leidinggevende voorkomen.
Maak je je zorgen over de balans tussen draagkracht en draaglast van één van jouw medewerkers, dan kan individuele begeleiding hen helpen om ernstige klachten voor te zijn en zo uitval te voorkomen.
Stress coaching & burn-out coaching is gericht op herwinnen en versterken van veerkracht. De begeleiding bezorgt jouw medewerker inzicht in de persoonlijke stressoren en verbetert zijn/haar vaardigheden om met stress om te gaan. Het traject heeft als doel stress te verminderen, uitval door overspanning of burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen.

Perfectionismecoaching

Perfectionisme en de gevolgen ervan vormen voor veel bedrijven verborgen kosten waar men vaak de ogen voor sluit. Perfectionisme zorgt voor tijds- en kwaliteitsverlies, terwijl je misschien net het tegenovergestelde zou denken. Het uitstelgedrag, de faalangst, de overdreven niet haalbare kwaliteitseisen, het vele piekeren enzovoort zorgen ervoor dat de efficiëntie en effectiviteit van medewerkers met dit patroon duidelijk minder zijn dan ze wat in hun mars hebben.

Na een coachingtraject met de OCP-methodiek rapporteren medewerkers zich ‘bevrijd’ te voelen, ‘evenwichtiger dan voorheen’, ‘minder opgejaagd’, ‘beter zorgend voor zichzelf’, ‘efficiënter’.

Perfectionismecoaching