Als bedrijfsleider of leidinggevende weet u dat uw medewerkers cruciaal zijn voor het succes van uw organisatie. Aandacht voor het welbevinden van werknemers hoort thuis in de prioriteitenlijst van elke leidinggevende. Zo voorkomt u (langdurige) afwezigheid door ziekte, de daarmee gepaard gaande kosten en bijkomende druk op de collega’s die overblijven.
Tegelijk vragen steeds meer medewerkers zich af: hoe kan ik mijn werk met goesting blijven doen? Wat kan ik doen om zelf veerkrachtig te blijven?

Zowel voor werkgever als werknemer is voorkomen nog altijd beter dan genezen.
Door uw werknemers inzicht te geven in het stressmechanisme, zich bewust te zijn van hun eerste stresssignalen en hen proactief een aantal tools aan te reiken om met stress om te gaan, zorgt u er voor dat ze mentaal weerbaar blijven.

Aanbod lezingen en workshops in uw organisatie workshop Hou je mentaal kapitaal vitaal

  • Sensibiliseringssessie “Blijf je stress de baas en voorkom burn-out”. Een mix van kennisdeling en oefeningen, concrete tips voor uw mentale vitaliteit. We werken met DV= denken & voelen.
  • Traject van 2 tot 4 workshops “Hou je mentaal kapitaal vitaal”. Dit traject omvat het luik kennisdeling uit de sensibiliseringssessie aangevuld met meer oefeningen die tijdens de workshops worden uitgewerkt. Deelnemers gaan naar huis (en naar hun werkplek!) met een concreet actieplan. We werken met DVD= denken & voelen & doen. In functie van uw behoeften werk ik een voorstel op maat uit.
  • Lezing Burn-out: wat is dat nu burn-out? Wie kan het krijgen? Hoe herken je de alarmsignalen? Wat zijn de gevolgen? Hoe kan je het vermijden? Kan je herstellen? Wat kan je doen voor iemand uit je omgeving met burn-out?
  • Lezing Perfectionisme : wat zijn de oorzaken en kenmerken van het perfectionismepatroon? Wat zijn de gevolgen voor prestaties op de werkvloer en voor je werk- en privérelaties? Wat is de link met lichamelijke klachten?

Contacteer me voor een verkennend gesprek. Ik werk graag een voorstel uit in functie van de noden van uw organisatie.

Aanbod individuele begeleiding van medewerkers

Blijf je stress de baas en voorkom burn-out

  • Maakt u zich zorgen over de balans tussen draagkracht en draaglast van één van uw medewerkers? Dan kan individuele coaching hen helpen om ernstige klachten voor te zijn en zo uitval te voorkomen. De begeleiding bezorgt uw medewerker inzicht in de persoonlijke stressoren en verbetert de vaardigheden om met stress om te gaan.
  • Herkent u bij één van uw medewerkers het patroon van perfectionisme? Via de unieke OCP-methodiek (of Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) begeleid ik uw medewerker om zich te bevrijden uit de valkuil van perfectionisme. Deze vorm van coaching doorbreekt het belemmerende patroon en maakt van dwangmatig ‘moeten’ opnieuw een prettig ‘willen’ en ‘kunnen’.
  • Zit één van uw werknemers ziek thuis omwille van overspanning of burn-out? Dan kan u deze ondersteunen door individuele coaching voor te stellen. Herstellen van overspanning en burn-out gebeurt immers niet door te rusten alleen maar vraagt een systematische aanpak. De begeleiding helpt uw medewerker weer te kunnen ontspannen en rust te vinden. Vervolgens wordt gewerkt aan meer inzicht in de persoonlijke stressoren en het verbeteren van de vaardigheden om met stress om te gaan.