Stress is een oeroude reactie gericht op overleven. Vroeger was stress eenvoudig en zelfs noodzakelijk om te kunnen overleven. Stress ontstond bijvoorbeeld als je werd aangevallen door een wild dier. De keus was eenvoudig: vechten of vluchten.

De stress die we vandaag beleven is van een andere orde. Zelden  of nooit worden we nog geconfronteerd met de acute stress waarin het gaat om overleven – gelukkig maar.

De stress waar we het hier over hebben is chronische stress. Deze is vaak gebaseerd op een vervreemding van ons eigen lichaam. We merken de stress signalen niet op of negeren ze. Stress is niet langer iets wat ons helpt in ons functioneren. We ervaren het als iets negatief, iets wat ons hindert en in de weg zit. Soms denken we ‘slimmer’ te zijn dan ons lichaam of maken het maar wat wijs: ‘nog even doorgaan’. We leven op automatische piloot, nemen geen tijd om echt te ontspannen en gunnen onze hersenen geen rust want we MOETEN nog zoveel. Dit proces laat sporen na en kan leiden tot overspanning en burn-out.

Chronische stress uit zich in verschillende symptomen. Deze kunnen zowel lichamelijk, psychisch als gedragsmatig zijn.

Stress coaching & burn-out coaching is een intensieve en systematische vorm van coaching, gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling. De begeleiding bezorgt inzicht in de persoonlijke stressoren en verbetert de vaardigheden om met stress om te gaan. Deze coaching biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen.  De coaching kan ook ingezet worden om preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten te versterken.

Aanbod individueel

Aanbod organisaties