perfectionismecoaching

Uiteraard is er niets mis met de dingen goed te willen doen zolang het een vrije keuze is. Maar wat als “willen” “moeten” wordt? Je kan niet meer anders. Wat een kwaliteit was, wordt een valkuil, hindert, staat groei in de weg. Opnieuw en opnieuw, als een hardnekkig patroon.

Perfectionisme is een belemmerend patroon dat vanuit het onbewuste het denken, het doen en het voelen van mensen die eraan lijden aanstuurt. Deze manier van aansturen is niet efficiënt omdat het zorgt voor voortdurende stress en mensen ongelukkig maakt en soms ook ziek.

Ontstaan

Perfectionisme ontstaat meestal in de kindertijd als een overlevingsmechanisme. Op een bepaald moment stelt een kind (meestal onbewust) vast dat het niet voldoet, dat het niet OK is zoals het op dat moment in het leven staat. Hierdoor gaat het kind een manier van denken en doen ontwikkelen om graag gezien te worden (door ouders, leerkrachten, familie, vriendjes,..). Het past zijn gedrag aan omdat het bevestigd wil worden dat het OK is.

Die nood aan externe bevestiging wordt door de jaren heen vaak nog sterker en gaat het leven van het kind (en later de volwassene) beheersen. Het wordt de kern van het hardnekkig patroon van perfectionisme dat zich onder meerder verschijningsvormen manifesteert. Het leven wordt ingewikkeld, vol van moetens en stress. Weten wie je echt bent en wat jij echt wil is heel moeilijk en je bent daar eigenlijk ook niet mee bezig.  Het denken overheerst en dit denken is erg vermoeiend.

Verschijningsvormen

Perfectionisme laat zich op verschillende manier zien. De belangrijkste kenmerken van iemand met het patroon zijn

  • enorme bevestigingsdrang: de interactie met anderen staat centraal. Door te ‘pleasen’ en zichzelf weg te cijferen probeert men om die zo nodige bevestiging te krijgen van anderen
  • veel te hoge kwaliteitseisen stellen: de lat voor zichzelf en voor anderen voortdurend erg hoog leggen, te hoog.

Andere symptomen zijn:

  • Laag zelfbeeld: nooit helemaal tevreden zijn met wie je bent of wat je doet
  • Controledrang
  • Veel piekeren en altijd denken
  • Uitstelgedrag
  • Moeilijk kunnen kiezen of beslissen
  • Faalangst en andere angsten
  • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel – te grote betrokkenheid
  • Doorgaan – nooit opgeven, want opgeven is alleen voor losers.

Pak je perfectionisme aan!

De OCP-methode (of Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme) is een unieke methode die je bevrijdt uit de valkuil van perfectionisme. Deze vorm van coaching doorbreekt het belemmerende patroon en maakt van dwangmatig ‘moeten’ opnieuw een prettig ‘willen’ en ‘kunnen’.

De methodiek wordt uitsluitend toegepast door in Het Ontwikkelingsinstituut opgeleide coaches.

Lees hier wat de coaching met de OCP-methode voor Lien betekende.

Lees hier wat de coaching met de OCP-methode voor S.A. betekende.

Hoe werk ik?

Het traject om je te bevrijden van perfectionisme met de OCP-methode omvat een aantal specifieke stappen die ik samen met je doorloop. Iedere persoon en elk traject is uniek,  het aantal sessies is dan ook variabel. Reken op 5 tot 10.

Elk coaching traject begint met een ontmoetingsgesprek. Het doel van dit eerste gesprek is te beslissen of we al dan niet samen verder op weg gaan. Ik leer je kennen in hoe jij zaken aanpakt en wat je concrete vraag is. Ik vertel je hoe mijn aanpak werkt. 

Wil jij je belemmerend patroon van perfectionisme doorbreken?